7. ročník súťaže Mladých reportérov začína

<p>Spoločenstvo - v&iacute;ťazn&aacute; fotografia 2016 v kateg&oacute;rii 19-21 ročn&yacute;ch, autorka Xue Fan, Č&iacute;na</p>

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 24.10.2016

Slovenskí reportéri si v školskom roku 2016/17 môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi

z 30 krajín sveta zapojených do medzinárodného programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Články, fotografie a videá reportážneho charakteru môžu do súťaže prihlásiť tímy alebo jednotlivci vo veku 11-21 rokov. Uzávierka národného kola súťaže je 31. marca 2017.

Súťaž Mladých reportérov organizuje Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín. Podľa Richarda Medala, súťaž pomáha motivovať mladých ľudí. “Sme radi, že záujem každoročne narastá. Vlani na celej čiare zvíťazil tím reportérov z Novej Dubnice, ktorí získali viacero umiestnení na Slovensku a 3. miesto na svete.“ Ako ďalej uviedol, pre úspešnosť v súťaži veľmi záleží na výbere témy, aby bola aktuálna a aby bolo zrejmé, že zaujíma širší okruh obyvateľov mesta či obce.

CEA pri organizácii súťaže spolupracuje s odbornou porotou zloženou z odborníkov na životné prostredie a profesionálnych žurnalistov: Lucia Szabová, Greenpeace, Eva Mišovičová, regionálna žurnalistka Trenčín, Radovan Stoklasa, fotograf TASR, Miroslava Piláriková, koordinátorka program Zelená škola. Porotu dopĺňajú Richard Medal, riaditeľ CEA a Magdaléna Hrabcová zo spoločnosti Wrigley, ktorá finančne podporuje kampaň LITTER LESS pre menej odpadu.

Súťažné kategórie:

  1. YRE AWARDS – hlavná súťaž

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť reportéri vo veku 11-21 rokov zo všetkých škôl, zapojených do programu Mladí reportéri, ako aj zaregistrované tímy (napr. z environmentálnej MVO alebo redakcie školského časopisu).

Víťazi národného kola získajú vecné ceny podľa vlastného výberu:

  1. miesto (jednotlivec alebo tím) 100€

  2. miesto (jednotlivec alebo tím) 60€

  3. miesto (jednotlivec alebo tím) 40€

Víťazi medzinárodného kola získajú diplomy a vecné ceny (napr. fotoaparát).

  1. LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu

Kategória pre 11-18 ročných reportérov zo škôl zapojených do kampane LITTER LESS.

Odmenou pre víťazov (1. a 2. miesto, max. dvaja reportéri za tím) bude účasť na LITTER LESS workshope.

Víťazi medzinárodného kola získajú diplomy.

Víťazi z oboch kategórií (YRE AWARDS a LITTER LESS) postúpia do medzinárodného kola.

Uzávierka súťaže: 22. marec 2016, do tohto dátumu je potrebné vložiť súťažné príspevky v oboch kategóriách (online formulár) na http://www.mladireporteri.sk/litter-less/sutazne-prispevky . Videoreportáže je treba ešte predtým nahrať na kanál Mladých reportérov na You Tube .

  1. Medzinárodná spolupráca

Súťaž pre zmiešané tímy reportérov z dvoch krajín zapojených do programu. Reportéri vo veku 15-18 rokov prihlasujú do súťaže spoločný článok v anglickom jazyku na jednu z troch tém, ktoré vychádzajú z programu OSN Ciele pre udržateľný rozvoj.

Cieľ 11 - Udržateľné mestá a komunity

Cieľ 12 - Zodpovedná spotreba a výroba

Cieľ 13 - Ochrana klímy

Uzávierka súťaže: 30. apríl 2016. Do tohto dátumu musia byť súťažné príspevky vložené na stránku https://yrecompetition.exposure.co/ . Príspevok vloží národný koordinátor programu YRE z jednej alebo z druhej krajiny.

Víťazi (1. miesto) získajú vecné ceny.

Súvisiace odkazy:

Pravidlá súťaže a kritériá hodnotenia

Výsledky národného kola súťaže 2015/16

Výsledky medzinárodného kola súťaže 2015/16

Program Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE, www.yre.global) koordinuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie v Kodani (FEE). Do programu je zapojených vyše 77 000 Mladých reportérov z 30 krajín z celého sveta. Cieľom je poskytnúť platformu a zručnosti pre environmentálnu občiansku žurnalistiku 11-21 ročných. Mladí reportéri uplatňujú metodiku 4 krokov: skúmanie problému, hľadanie riešenia, uverejnenie reportáže a šírenie príspevku. Program rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti komunikácie, občianskej iniciatívy, tímovej práce, kritického myslenia a spoločenskej zodpovednosti.

Na Slovensku program koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, garantom je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála.

Kontakt:
Richard Medal, medal(at)changenet.sk, 0905 469 797
Národný koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie
www.mladireporteri.sk  a www.mladireporteri.sk/litter-less (Kampaň pre menej odpadu)