Odpady okolo nás

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 05.05.2015

 Obec Bzenica má veľa kultúrnych pamiatok. Najznámejšia je pamätná izba Andreja Kmeťa kde sa nachádzajú fakty o jeho živote a výsledky jeho bádateľskej činnosti. Je tu aj jeho rodný dom ktorý je označený pamätnou tabuľou. Turisti, ktorí chcú prísť do našej obce za uvedenými kultúrnymi pamiatkami sa cestou musia pozerať na množstvo odpadkov, ktoré sa váľajú na tráve pri diaľnici a plávajú vo vode miestneho potoka, či známej rieky. Časťou obce Bzenica okrem miestneho potoka totiž preteká aj rieka Hron. Brehy rieky sú dosť silno znečistené odpadom ktorý tam vyvážajú nezodpovední ľudia. Tieto smeti ohrozujú prírodu a hlavne zvieratá ktoré sa môžu takýmito odpadkami otráviť, prípadne sa zraniť. Obec Bzenica je spolu s firmou Márius Pedersen spoluvlastníkom skládky podomového odpadu. Odpadky ktoré sa zhromažďujú v kontajneroch a smetných nádobách sa po vyvezení na skládku vysýpajú do ekologických kaziet kde sa pomocou stroja – kompaktora urovnajú a postláčajú. Následne sa zasypú štrkom a hlinou a nakoniec sa na ne vyseje tráva. Po niekoľkých mesiacoch je na mieste smetiska zelená lúka. V súčasnej dobe na smetisku začínajú triediť odpad ktorý dovážajú z firmy na spracovanie automobilových vrakov. Vytriedený materiál (meď, mosadz, železo a hliník) odovzdávajú do zberných surovín na druhotné spracovanie. Občania obce majú zvýhodnenú cenu za uskladnenie odpadu na tejto skládke a v prípade separovaného zberu je jeho likvidácia úplne zdarma. Okrem bežného vyvážania smetí raz za dva týždne majú obyvatelia umožnené dva krát do roka vyniesť svoj objemnejší odpad do pristavených kontajnerov ktoré obec rovnako zdarma zlikviduje. Napriek týmto možnostiam sa nájde dosť nezodpovedných ľudí ktorým sa nechce smeti triediť a vynášať nepotrebný odpad do kontajnerov. Uskladňujú ich na nelegálnych skládkach, dosť často v okolí rieky Hron. V čase jej povodňovej aktivity sa odpadky z brehov dostávajú do vodného toku, kde priamo ohrozujú život v rieke, ale aj na brehoch rieky, kde sídla mnohé druhy vtákov.

Rieka Hron je známa množstvom rôznych druhov rýb, ktoré v nej žijú. Okrem bežných, akými sú kapor, karas, mrena, či podustva sa tu nachádzajú aj dravé ryby šťuka, sumec a zubáč. Ozajstnou kráľovnou rieky Hron je ale Hlavátka podunajská. Táto ryba je veľmi citlivá na znečistenie vody a je teda zázrak, že sa ešte stále v tejto rieke vyskytuje. Bolo by veľmi zlé, keby sme vlastnou ľahostajnosťou zapríčinili jej úplné vyhynutie.

Správanie nezodpovedných ľudí, ktorí sa odpadu zo svojich domácností zbavujú takýmto nelegálnym spôsobom je nebezpečné aj s ohľadom na ich vlastné zdravie. V okolí rieky sa často prechádzajú rodičia s malými deťmi, alebo sa po brehu pohybujú rybári, ktorí sa na vyhodenom odpade tiež môžu zraniť. Malo by nám všetkým záležať na tom, aby sme produkovali čo najmenej odpadu, a ak ho už máme, aby sme ho likvidovali čo najekologickejším spôsobom.

Andrej Kabina, Základná škola Vyhne

Priložené obrázky
Odpady okolo nás
Odpady okolo nás
Odpady okolo nás