Maják v mori odpadkov

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Posledné svetlo majáku ľudstva v mori odpadkov. Človeče všetky odpadky sa dajú triediť, všímajte si obrazy. Značky na nich vám ukážu správny smer.

Meno autora/autorov

Matiáš Letko, Adam Kulina

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Dubnica nad Vahom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: