Krása "odpadu" 5

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Pre niekoho smeti a popadané jablká, pre nás materiál na krásnu mandalu.

Meno autora/autorov

Natália Tršková, Anneta Hrebíková, Lucia Kodríková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: