Odpadky na správnom mieste

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Mnohí ľudia sa správajú k prírode nepekne a neúctivo. V areáli Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom je na odpadky vyhradené miesto, ale aj napriek tomu si to mnohí nevšímajú. 

Nájdu sa však aj takí, ktorí si vážia Zem, životné prostredie a prírodu. Je ich stále málo, ale ich pomoc sa počí

Meno autora/autorov

Rebeka Krivá

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium. M. R. Štefánika, Nové mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: