Slovenské more odpadkov

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Ľudia tvrdia že na Slovensku nemáme more. Ale máme... More odpadkov.

Meno autora/autorov

Emma Šašinková

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: