Lieky ako nebezpečný odpad

Čitajte tiež

Čo s nepotrebnými liekmi z domácnosti ?

Meno autora/autorov

Matej Omámik Akžbeta Budayová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: