Aj dediny chcú triediť odpad!

Autor:Sandra Richtárechová

Čitajte tiež

Mnoho ľudí na Slovensku by chcelo triediť odpad, ale nemajú na to dobré podmienky.Týka sa to hlavne malych obcí a neochoty príslušných úradov,aby zorganizovali jednotný zvoz odpadu z rôznych častí obce.Chýba vôľa spojiť služby bežným obyvateľom so službami súkromníkom.

 

Navštívili sme mesto Dobšiná,kde sme sa stretli s Jarmilou Veselou, ktorá pred nedávnom vlastnila reštauráciu,v ktorej dôsledne triedila odpad do farebných triediacich košov.

 

,,Bola som na mestskom úrade a chcela som vybaviť odvoz odpadu, ale podmienky boli neakceptovateľné,”povedala nám pani Veselá.Dozvedela sa, že jediná možnosť odvozu odpadu je taká, že si bude platiť každý týždeň odvoz smetí z Dobšinnej do Košíc (97km) pričom 1km odvozu by stál 2 eurá. Za týchto okolností by majiteľka reštaurácie platila 194 eur, ak by neplatila aj cestu naspäť. Majiteľka reštaurácie si nemohla dovoliť míňať týždenne takú vysokú sumu, čo si podľa nášho názoru nemôže dovoliť väčšina firiem i ľudí,ktorí by chceli triediť odpad.

 

Myslíme si,že riešenie je veľmi ľahké! Mestský úrad by mal uzavrieť zmluvu s danou firmou, ktorá odváža triedený odpad zo sídlisk,aby odvážala odpad aj z firiem alebo ľudí, ktorí nebývajú na sídliskách. 


Meno autora/autorov

Sandra Richtárechová,Laura Omamiková,Nina Kazdová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: