Odpadkový obor

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

"....obor vychádzajúci z odpadkov rozoberá našu planétu. Do kedy sa chceme nečinne prizerať? ..."

Meno autora/autorov

Pusztaiová Dominika, Mokrá Nina

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: