Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 18.01.2016

Jedným z veľkých problémov Slovenska sú nelegálne skládky odpadu tzv. čierne, divoké. Každý si pod týmto pojmom predstaví hromadu odpadu pri potoku, pri ceste alebo pri neobývanej oblasti. Sú na rôznych miestach, rôzneho zloženia a rôznej veľkosti. Skládky odpadov sú nie len tŕňom v oku v našej krajine, ale predstavujú potenciálny zdroj znečistenia vody a pôdy. Jedna takáto skládka vznikla v obci Bošáca. Skládku tvoril stavebný odpad, plasty, oblečenie a odpad zo záhrad.

 

Mnohé obce a inštitúcie na Slovensku získali z Enviromentálneho fondu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom dotácie. Taktiež obec Bošáca získala finančnú podporu 89 945€. Tieto peniaze uvoľnil minister Žiga v rámci "Veľkého upratovania Slovenska".

Spýtali sme sa starostu obce Bošáca pána Mgr. Daniela Juráčka na spôsob využitia tejto dotácie.

Akým spôsobom boli peniaze využité?
"Z poskytnutých peňazí sa uskutočnil zber, odvoz a uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu. Zvyšné peniaze sme využili na zabránenie vzniku novej skládky. Bez tejto pomoci by obec nemala dostatok peňazí na odstránenie skládky."

Je vidieť rozdiel medzi tým, ako skládka vyzerala predtým a ako vyzerá teraz ?
"Rozdiel je obrovský. Upravili sme skládku s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu. Hromada odpadu teraz nepredstavuje ohrozenie životného prostredia a znečistenia pôdy."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viete, kto je pôvodcom skládky ?
"Pôvodcom môže byť občan Bošáce, alebo aj občan inej obce. Nevypátrali sme, kto je pôvodcom. Je ale známe, že vytvárať nelegálne skládky odpadu je zakázané zákonom. Mnohí občania však tieto zákazy ignorujú a porušujú. Neuvedomujú si, že vyhodením odpadu do prírody narušia nie len estetický vzhľad obce, ale tento odpad predstavuje potenciálnu hrozbu znečistenia životného prostredia, pôdy a vodných tokov. Ak je zistený pôvodca, je to riešené v zmysle platnej legislatívy s tým, že si skládku na vlastné náklady v určenom termíne odstráni."

Nachádzal sa v nej nejaký toxický odpad?
"Žiadny toxický odpad alebo zdravie ohrozujúci odpad sa tam nenachádzal."

Budete sa snažiť zabrániť jej opätovnému vzniku ?
"Pracujeme na reálnych krokoch k tomu, aby podobné skládky už nevznikali. Predchádzať vzniku sa dá vytvorením zberného dvora v obci. Na tomto pracujeme, lebo platí pravidlo: čím je systém zberu odpadov pohodlnejší, tým je výskyt čiernych skládok nižší."

Pán starosta ukončil náš rozhovor zaujímavou myšlienkou: "Aj občan môže veci zmeniť. Najlepšie tým, že začne od seba - byť pozitívnym príkladom. Je reálny predpoklad, že časom sa pridá aj okolie."

Na záver je potrebné uvedomiť si, že tieto čierne skládky si vyžadujú nemalé finančné prostriedky na ich likvidáciu. Tieto prostriedky by pritom mohli byť využité na iné účely, či už v oblasti športu, kultúry, alebo opravy miestnych komunikácii.

Autorky:
Nikola Kaššovicová a Katarína Tomešová, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
Foto: so súhlasom MÚ Bošáca

 


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

 

Priložené obrázky
Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca
Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca
Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca
Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca
Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca
Odpadky - nielen estetický problém obce Bošáca