Čo sa dá urobiť s odpadom? - KAD Prievidza

Prednáška v triede
výroba tučniakov
čerstvá pomarančová šťava
Triedime s Dominikou
Pekné kŕmitka pre vtáčiky

Čitajte tiež

Čo sa dá urobiť s odpadom? - KAD Prievidza
Dátum a miesto podujatia: 
24.5.2017 Gymnázium V.B.Nedožerského
Zrealizované aktivity: 
8:00 - 9:30 prednáška člena SZOPK o ochrane prírody
8: 00 - 9: 40 aktivity o triedení a spracovaní odpadu

Do programu KAD sa zapojili primáni a sekundáni.

Prvá skupina - žiaci sekundy- mali prednášku s pánom Marekom Měrkom, ktorý je dobrovoľný ochranca prírody a člen SZOPK. Mal prednášku o ochrane prírody na hornej Nitre. Deti sa naučili, ako pomáhať prírode a jej obyvateľom, najmä vtákom.

Druhá skupina bola v telocvični, kde na ňu čakali starší reportéri. Mali pred sebou štyri stanovištia. Na prvom pomohli Dominike bojovať s odpadom a triediť ho. Na druhom si vyrobili kŕmitka z plastovej fľaše pre vtáčiky a farebne ich na maľovali. Potom sme ich zavesili na strom aj s dobrotami. Na treťom zase z obalov na vajíčka vyrobili ruže a tučniakov. A na poslednom stanovišti si odšťavili pomaranče a osviežili sa čerstvou šťavou. Potom sa medzi sebou skupiny vymenili.

V rámci finančého príspevku na KAD na škole ešte zakúpili farebné koše do tried osemročného gymnázia a žiaci budú medzi sebou súťažiť v triedení odpadkov a čistoty triedy. Mladí reportéri budú proces dokumentovať.

Prednáška v triede
výroba tučniakov
čerstvá pomarančová šťava
Triedime s Dominikou
Pekné kŕmitka pre vtáčiky