Znižujeme množstvo odpadov v školskej jedálni

Čitajte tiež


V rámci kampane Litter Less sa v našej školskej jedálni na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu zábavnou cestou. 

Žiaci Žiackeho parlamentu zorganizovali aktivitu „Výber jedla podľa vlastného výberu“ pre stravníkov školskej jedálne. Cieľom tejto akcie je teda zmenšenie vyprodukovaného odpadu. Prebieha to ako anketa, kde každý žiak, ktorý navštevuje školskú jedáleň zahlasuje za jedno z vopred vybraných troch jedál v kategóriách desiata, polievky a hlavné jedlá. 

V mesiaci november si žiaci vybrali na desiatu šunkovú bagetu a prekvapivo pred sladkým obedom zvíťazil klasický slepačí vývar a bravčový rezeň. Je to zábavný spôsob ako možno znížiť množstvo odpadu, pretože žiaci si môžu vybrať to, na čo majú chuť. Keďže akcia mala veľký úspech, parlament sa rozhodol, že si ju zopakuje a možno sa z nej stane aj školský zvyk. Hlasovanie bude prebiehať raz do mesiaca vždy s inými jedlami na výber. 

Členovia parlamentu veria, že podobných akcií týkajúcich sa minimalizácie odpadu sa na našej škole bude konať viac.Katarína Plaštiaková, 8.B

Krúžok Mladí reportéri

Meno autora/autorov: 
Katarína Plaštiaková
Vek autora/autorov: 
13 rokov
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď