Odpady ničia životné prstredie

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Prestať vyhadzovať odpady, a to hlavne v prírode, vedie k zlepšeniu životného prostredia.

Meno autora/autorov

Katarína Plaštiaková

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: