Čo ďalej s bioodpadom?

Čitajte tiež

V škole sme sa začali intenzívne zaoberať myšlienkou triedenia odpadov. Premeniť tak  „odpad“ experimentálnou činnosťou na zdroj energie a cenných surovín.

 

Meno autora/autorov

Nikola Rúbalová, Nikola Balážová

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Pruské

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: