Infekčný odpad

Čitajte tiež

Jednorázové injekčné striekačky - viete, čo s nimi po použití ?

Meno autora/autorov

Matej Omámik, Alžbeta Budayová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: