„Bioodpad“- silná či slabá stránka našej školy

Takéto nemilé prekvapenie sme zaznamenali v nádobe na bioodpad Autor: Ľudmila Slivová
Nádoba určená na komunálny odpad Autor: Timea Dimitrovova
Nádoba na komunálny odpad a nádoba na bioodpad s informačným letákom sú umiestnené v tesnej blízkosti. Stačí sa len správne rozhodnúť. Autor: Timea Dimitrovova

Čitajte tiež

V decembri rozbehli mladé reportérky Timea Dimitrovova a Ľudmila Slivová zo Základnej školy, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi školskú aktivitu vrámci projektu Mladých reportérov a Zelenej školy s názvom ,,Bioodpad zo školskej jedálne“. Rozmýšľali, čo by v ich škole mohli ešte vylepšiť. Za najzávažnejší problém považovali nevyužitý bioodpad.

Najprv teda zašli za pani vedúcou školskej jedálne, Ing. Katarínou Brejčákovou, ktorá tiež zaznamenala tento problém. „Deti treba veľakrát presviedčať, aby si ovocie alebo jogurty z košíka vzali. Ovocie však často končí inde, ako v brušku žiakov, alebo v školskej taške. Pani upratovačky by vedeli rozprávať, kde všade nedojedené jogurty či ovocie nájdu...“

Mladé reportérky našli riešenie tohto problému v umiestnení osobitných nádob na bioodpad na troch miestach v objekte školy. Úvodná časť projektu prebiehala veľmi dobre. Koše sa plnili tým, čo bolo uvedené na informačných letáčikoch nad nimi - šupkami od banánov, pomarančov, ohryzkami jabĺk a iného ovocia. Po vianočných prázdninách však ekohliadky nachádzali bioodpad v komunálnom odpade. Naopak, v nádobách na bioodpad, našli odpadky, ktoré tam nepatria - použité vreckovky, mikroténové vrecká, obaly od cukríkov a podobne. Cieľ projektu sa tak prestal plniť. Mladé reportérky sa ale nevzdávali a medzi dvadsiatimi žiakmi školy zisťovali, prečo je to tak. Ich výpovede boli rôzne. Daniela Gajdošová z 8.B triedy odpovedala: ,,Ak si ovocie neberiem domov, vždy vyhodím zvyšok ovocia do bioodpadu." To bola však jedna z mála pozitívnych odpovedí. Celkovo triedi bioodpad jedenásť žiakov, zatiaľ čo ostatní deviati bioodpad vôbec netriedia.

Keďže mladé reportérky zistili, že takmer polovica opýtaných stále nie je ochotná bioodpad separovať, pripravili k téme rozhlasovú reláciu. V nej žiakov opätovne vyzvali a poprosili ich o jeho triedenie. Po upozornení síce prestali nachádzať v týchto nádobách komunálny odpad, no stále nachádzali bioodpad v nesprávnych košoch. Všímali si, na ktorých miestach je tento problém najvypuklejší. Prvý kôš ponechali na pôvodnom mieste - pri východe zo školskej jedálne, aby mohli deti, ktoré ovocie zjedli v nej, zvyšky vyhodiť hneď po jej opustení. Druhá nádoba ostala tiež na pôvodnom mieste - v priestore šatní. To kvôli deťom, ktoré ovocie jedia počas obúvania alebo čakania na siedmu hodinu. Chodba, na ktorej sa nachádzajú šatňové skrinky, je veľmi dlhá. Na jej začiatku sa nachádza jeden kôš na bioodpad. Na jej opačný koniec dievčatá umiestnili ďalšiu nádobu, ktorá bola predtým pred školou. S nádobou premiestnili aj informačný leták.

Situácia ani teraz nie je ideálna, ale mladé reportérky sa nevzdávajú. Neustále nabádajú svojich spolužiakov k tomu, aby bioodpad triedili, a hľadajú nové cesty, ako zdokonaliť tento nápad. Je to namáhavá práca pre mladé aktivistky, no v každom prípade dobrá cesta pre školu i pre jej žiakov, ktorí sa postupne naučia a zvyknú si separovať i bioodpad. Stane sa to prirodzenou súčasťou ich života. A o to ide.

Triedenie bioodpadu v Základnej škole, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi však nie je samoúčelné. Súčasťou projektu je i kútik liečivých byliniek v časti školského pozemku určeného na pestovanie rôznych plodín v rámci vyučovania. Nachádza sa tu i kompostovisko. Ekohliadky a pani upratovačky sem vysypávajú nádoby s bioodpadom, ktorý sa neskôr použije ako ekologické hnojivo na pestovanie liečivých byliniek. Všetci zapojení dúfajú, že sa kútik s vypestovanými bylinkami využije pre potreby školy, napríklad na vyučovaní biológie, technickej výchovy, či ako zdroj vynikajúceho bylinkového čaju podávaného pri stretnutiach školského ekokrúžku. A tak i bioodpad zo školskej jedálne nájde svoje využitie.


Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: