Kampaň eko-reportérov LITTER LESS za menej odpadu v šk. roku 2015/16 už na 16 školách

1. miesto na svete v súťaži YRE AWARDS: Zem zasypaná odpadkami kričí svoje “Stačí!” a bráni sa… Počujeme jej volanie?, autor: Vandžurová Silvia, 16 rokov, Gymnázium VBN Prievidza, Slovensko

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 03.11.2015

V stredu 4.11. 2016 na workshope v Trenčíne odštartuje Centrum environmentálnych aktivít už 4. ročník kampane LITTER LESS. Slovensko je jednou 31 krajín sveta zapojených do medzinárodnej kampane koordinovanej Nadáciou pre environmentálne vzdelávanie v Kodani (FEE). Cieľom kampane je vzdelávať deti a mladých ľudí v problematike odpadu a povzbudiť ich, aby sa stali súčasťou pozitívnych riešení pre minimalizáciu znečistenia a odpadu.

Slovensko je do kampane LITTER LESS zapojené prostredníctvom vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie: mladí ľudia vo veku od 11-18 rokov prostredníctvom environmentálnej žurnalistiky upozorňujú na odpadové problémy vo svojom okolí a v spolupráci so školami, verejnosťou a kompetentnými pracovníkmi hľadajú riešenia na ich odstránenie. Každoročným vyvrcholením reportérskych aktivít je národná a medzinárodná súťaž o najlepší článok, fotografiu a videoreportáž. Výsledky medzinárodnej súťaže sú vyhlasované vždy 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Naši Mladí reportéri si budú v rámci kampane vymieňať skúsenosti s kolegami z ďalších krajín zapojených do kampane: Čierna Hora, Francúzsko, Izrael, Kanada, Kazachstan, Nemecko, Portugalsko a Rumunsko. Zvyšných 22 krajín je do kampane LITTER LESS zapojených v rámci programu Eco-Schools http://www.ecoschools.global/who-can-participate/ .

Úvodný workshop kampane Litter Less organizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín pre 16 zapojených škôl z celého Slovenska s cieľom predstaviť manuál kampane a časový harmonogram súťaže. CEA tiež odovzdá cenu FEE 16-ročnej Silvii Vandžurovej z Gymnázia V.B.Nedožerského, Prievidza, za 1. miesto na svete v roku 2015 za foto-príbeh „Volanie“ mladireporteri.sk/volanie-1-miesto-v-kampani-litter-less-kategoria-fotografia-15-18-rokov .

V minulom školskom roku sa do kampane LITTER LESS celosvetovo zapojilo viac než 400 000 študentov zo 700 škôl. Slovenskí Mladí reportéri v rámci kampane vytvorili 180 žurnalistických príspevkov na tému znečistenia a odpadu a spolu s pedagógmi zorganizovali 10 Komunitných akčných dní, v rámci ktorých predstavili svoje reportérske články a fotografie ďalším školám a širšej verejnosti. Okrem toho čistili okolie škôl, mestské parky a brehy riek.

Malgorzata Luszczek, medzinárodná koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie: „Kampaň v školskom roku 2014/15 priniesla množstvo iniciatív žiakov a študentov na minimalizáciu odpadu. Dotazníkový prieskum na zapojených školách ukázal, že okrem vedomostí v oblasti odpadu získavajú študenti aj zodpovednejší vzťah k okoliu. Dúfame, že prostredníctvom kampane budeme vzdelávať celé komunity a inšpirujeme k vedomej spoločnosti.“

Záštitu nad programom Mladí reportéri pre životné prostredie prevzal Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu. Garantom programu je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, www.spirala.sk . Kampaň Litter Less finančne podporuje Nadácia Wrigley. Viac o kampani Litter Less: http://www.yre.global/litter-less-campaign .

Kontakt:
Richard Medal, medal(at)changenet.sk
Národný koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie
www.mladireporteri.sk