Viac odpadkov ako zelene...

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Viac odpadkov ako zelene...
Zamysleli ste sa nad tým, koľko odpadkov je v našich lesoch a na uliciach? Posledné roky sa tých odpadkov nakopilo toľko, že ich je pomaly viac ako zelene. Stojí to ľudstvu za to? Takto si znečisťovať prírodu, ktorá nám dala život?
Otázkou je, či ľudia naozaj nie sú informovaní o recyklácii a zákaze odhadzovania odpadkov do prírody alebo je to len o ľudskej lenivosti. Priemerný turista v pobyte v horách odhodí zo svojej desiaty obal do prírody len kvôli tomu, že nemá v dispozícii odpadkový kôš. Riešením by bolo si použitý obal nechať a ,,strpieť" ho vo vrecku až do doby, kým ho bude mať k dispozícii. Táto situácia by sa však dala vyriešiť i inak. Stačilo by na to viac odpadkových košov v prírode a to pri frekventovaných turistických chodníkoch. Pár prírodných nádob v horách by vedelo vyriešiť tento problém, tak prečo ich nemáme? Treba dúfať, že táto situácia sa bude časom vylepšovať, ale netreba zabúdať na to že nemôžeme len dúfať, ale aj konať.

Meno autora/autorov

Jakub Pecen

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: