Odpad vzduch nepotrebuje

"Vzduch nepotrebujem" - Fľaša

Čitajte tiež

Žiaci Základnej školy Jána Palárika Majcichov sa v rámci globálneho vzdelávania o vode rozhodli pozrieť na ňu z viacerých hľadísk. Jedným z nich bol plastový odpad z balených stolových vôd. Preto sa rozhodili urobiť pokus s PET fľašami. A ako to dopadlo?

Veľa minerálnych a stolových vôd sa predáva v plastových fľašiach, v tzv. PET fľašiach. Po vypití nápoja nastáva problém, ako fľašu správne separovať, aby sme vyprodukovali menej odpadu.

Globálne vzdelávanie o vode žiakov ZŠ Jána Palárika Majcichov inšpirovalo k pokusu s PET fľašami s cieľom minimalizácie odpadu.

Pripravili si tri rovnako veľké vrecia, ktoré naplnili rovnakým počtom dvojlitrových plastových fliaš s rôznym stlačením. Pokusom zistili, že 25 nestlačených fliaš naplní celé vrece, čiastočne stlačené fľaše zaberali jednu tretinu a dôkladne stlačené iba jednu štvrtinu vreca.

Prečo je potrebné dôkladne stláčať plastové fľaše? Dôkladným stlačením minimalizujeme odpad. I keď vyprodukujeme rovnaké množstvo plastových fliaš, ich dôsledným postláčaním šetríme životné prostredie. Prečo? Lebo pri ich poriadnom stlačení vytlačíme čo najviac vzduchu. A samozrejme potrebujeme menší počet plastových vriec na väčšie množstvo plastových fliaš. Autá zvážajúce plastový odpad na jedenkrát odvezú väčšie množstvo, čím sa ušetria pohonné látky a energia, ktorá bola použitá na ich výrobu. Zároveň sa do ovzdušia dostáva menej oxidu uhličitého a iných znečisťujúcich látok.

A čo hovoria po tomto pokuse na plastové fľaše majcichovskí žiaci? Myslia si, že najlepším riešením je nekupovať balenú vodu, ale piť vodu z vodovodu. Takáto voda je vždy poruke, je oveľa lacnejšia a neznečisťuje životné prostredie.


Meno autora/autorov

Eliška Šturdíková

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: