Hygiena áno, ale bez odpadu
Alterantíva k plastom v oboch smeroch (Marianna Antaleczová)

Hygiena áno, ale bez odpadu

Čitajte tiež

Plastové rukavice a vrecká sú bežnou súčasťou našich nákupov potravín. Aké množstvo sa ich minie v jednom obchode? Keby jeden človek za týždeň minul len tri rukavice, mesačne ich minie dvanásť. Ak to množstvo vynásobíme počtom obyvateľov v meste či obci, napríklad Sládkovičovo ich má približne päť tisíc, tak to spolu činí 60 000 použitých len plastových rukavíc mesačne, nehovoriac o mikrotenových vreckách.

Coop Jednota Galanta, ktorá má pobočky aj v Sládkovičove, ponúka zákazníkom ako alternatívu k plastovým rukaviciam aj kliešte na pečivo. Skúsenosti opisuje Ján Matúšik, vedúci útvaru marketingu: „Prvotným cieľom bolo znížiť spotrebu jednorazových rukavíc, aj sa nám to podarilo. Bohužiaľ, nie všetci zákazníci si uvedomujú, že jednorazovými rukavicami zbytočne zaťažujeme naše životné prostredie.“

V predajni Lidl Galanta sa s inými alternatívami nestretneme. Ako povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie: „Jednorazové rukavice ponúkame zákazníkom z hygienického hľadiska - aby si mohli bezpečne vybrať a vložiť (najprv do obalu) do košíka nebalené pečivo. Kliešte sme v minulosti testovali, ale hygienici od nás vyžadovali, aby sme ku každému druhu nebaleného pečiva mali samostatné kliešte, čo je pri počte niekoľkých desiatok variantov nerealizovateľné. Navyše, rúčku klieští by nebolo možné dezinfikovať po každom zákazníkovi a taktiež si predstavme, že kliešťami vezmeme napríklad ovocnú taštičku a časť z plnky vytečie na kliešte, ktorými si ďalší zákazník chce neskôr nabrať vlastné pečivo.“

Otázku ohľadom hygienických nariadení na počet pomôcok na naberanie pečiva v obchodoch zodpovedala Iveta Šuleková, zástupkyňa Regionálnej hygieny v Galante: „Hygiena priamo nenariaďuje, aby mal predajca pri každom druhu pečiva samostatné kliešte, je to na zvážení samotného prevádzkovateľa, koľko týchto pomôcok poskytne tak, aby zabezpečil to, čo má, čiže aby ľudia mohli a aj mali možnosť manipulovať s nebaleným pečivom pomocou pomôcok. Ale koľko pomôcok prevádzkovateľ zabezpečí, to je na ňom.“ Za obchodné reťazce sa vyjadrila pracovníčka na informačnej linke v OD Tesco ohľadom množstva rukavíc zakúpených na predajňu: „Objednávame toľko rukavíc, koľko potrebujeme, podľa toho, koľko sa za daný týždeň na predajniach minie. Na každom oddelení sa minie iný počet a na pultoch, napríklad so šunkou či syrmi sa minie kvantum - každému zákazníkovi sa naberá šunka či mäso inými rukavicami.“ Presné štatistiky obchodné reťazce vraj nevedú.

Na základe ankety, ktorú robili Mladí reportéri zo ZŠ K. Kuffnera v uliciach mesta Sládkovičovo, štyria z piatich opýtaných respondentov nepoznali alternatívu k plastovým rukaviciam – alebo ich nepoužívali vôbec. Okrem spomínaných klieští existujú aj iné alternatívy, napríklad plátené rukavice a vrecká. Podľa cien v e-shopoch, približne 150 kusov trhacích rukavíc na pečivo, čo môže byť ročná spotreba jedného človeka pri troch použitých rukavíc za týždeň, stojí približne 70 centov. Pri takomto minimálnom používaní rukavíc by sa na Slovensku ročne spotrebovalo približne 750 miliónov kusov rukavíc. Na internete sa dajú zakúpiť bavlnené rukavice v podobnej sume a sú znovupoužiteľné. Udržateľnejším variantom pre plastové vrecká môžu byť podomácky ušité vrecká látkové. Ako dobrý príklad si žiaci zo ZŠ Karola Kuffnera v Sládkovičove na hodinách techniky a environmentálnej výchovy šili vrecká na pečivo zo starých záclon.

Ak zatiaľ plátené rukavice či vrecká niekto nevlastní, plastové rukavice a vrecká na pečivo patria do žltého kontajnera na plasty. Počas pandémie koronavírusu sa odporúčali vyhadzovať do zmesového odpadu, keďže plastový odpad sa ručne triedi a hrozilo by riziko nákazy ľudí, ktorí ho triedia.

 


Meno autora/autorov

Eliáš Kajan, Matúš Kopas, Matej Gál

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Jedným z cieľov Agendy 2030 je minimalizácia odpadov. Plastové rukavice sú z podobného materiálu ako jednorazové vrecká na pečivo - ľudia si ich berú takmer pri každom nákupne niekoľko. V snahe o udržateľnosť sa ponúkajú alternatívy - šité vrecká, či bavlnené rukavice, ktoré sa dajú znovupoužívať.