Vnímajme aj nenápadný odpad

Máme na výber. Autor: Nikoleta Potočková
Často skladujeme aj to, čo netreba. Autor: Nikoleta Potočková

Čitajte tiež

Každý rok na našej planéte narastá množstvo odpadu. Aj napriek snahe triediť a recyklovať, sa tento počet zvyšuje. Recyklácia odpadu však nezabezpečí, že sa podiel odpadu rapídne zníži. Jeho množstvo sa zníži jedine jeho menšou produkciou. Tú môže zabezpečiť aj obyčajný človek. Ako? Keď nebude nakupovať obalené potraviny.     

Plast sa v súčasnosti stal jedným z najpoužívanejších materiálov konzumnej spoločnosti. Najväčšie množstvo potravín je obalených práve v plastoch. Tie predstavujú najväčšiu hrozbu  nie len pre našu planétu, životné prostredie, ale hlavne pre nás samotných. Len malé percento z nich sa separuje, ešte menej zrecykluje. Väčšina z nich končí na skládkach, v spaľovniach, či len tak voľne pohodené v prírode, kde ich rozklad trvá desiatky až stovky rokov. Okrem toho rozkladom plastov na skládke, alebo pri pálení v spaľovni, vzniká množstvo chemických, pre človeka nebezpečných a jedovatých látok. Najlepším riešením ako redukovať množstvo plastového odpadu je minimalizovať jeho používanie. Najlepšie by bolo  prestať ho používať úplne.

Ovocie a zelenina v plastovom obale                             

Jedným z príkladov nadmerného a zbytočného používania plastov sú supermarkety. Aj v oddelení ovocia a zeleniny je zbytočne veľa plastových obalov. Je zbytočné, aby tento druh potravín bol balený v plastoch, keďže ovocie i zelenina majú vlastnosť sebaochrany. Plody vytvárajú prirodzený ochranný obal. Citrusy majú hrubú šupu, ktorá ich chráni pred vyschnutím. Cibuľa, uhorka, jablko a mnoho ďalších sú tiež chránené svojim vlastným obalom. Ako sa vyjadrila jedna z nakupujúcich: "Rada si vyberám ovocie z takzvaného voľného predaja. Viem aspoň, či nie je hnilé, alebo inak poškodené. To v plastovom vrecku neodsledujem a stáva sa, že nakúpim ovocie, ktoré môžem vyhodiť." To je naozaj len jeden z problémov baleného ovocia a zeleniny.

Okrem takto predávaného ovocia sa na pultoch čoraz častejšie objavuje ošúpané a dokonca niekedy aj pokrájané ovocie či zelenina, zabalené v plaste. Mnohí zaneprázdnení ľudia takúto vymoženosť ocenia a ľahký olovrant si kúpia hotový. Takto sa znova hromadí plastový odpad, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na skládke alebo v spaľovni. Nehľadiac na fakt, že takýto polotovar sa nedá v obchode odkontrolovať. Určite si veľa ľudí položí otázku: Nebolo to nakrájané z nahnitého ovocia?

Jednoduché riešenie

Toto je len pár z mnohých príkladov, pri ktorých dochádza k zbytočnej produkcii plastového odpadu a to len vďaka ľudskej pohodlnosti. Aj takéto maličkosti majú veľký negatívny dopad nie len na životné prostredie a planétu, ale aj na ľudí. Všetko je len na ľuďoch. Ak by ľudia takéto produkty nekupovali, možno by predajcovia časom zistili, že sa im ich neoplatí predávať. Vďaka tomu by sa tvorilo opäť o niečo menej zbytočného plastového odpadu.

Ľudstvo ovplyvňuje to, ako bude planéta Zem vyzerať o pár rokov. A práve ľudstvo sa musí svojou činnosťou a skutkami snažiť robiť všetko preto, aby planéta Zem nebola miestom plným odpadkov a znečistenia.


Meno autora/autorov

Nikoleta Potočková

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: