Aj malé odpady ničia prírodu

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Aj keď si skoro každý pomyslí, že malé odpadky nemôžu nijako ublížiť, tak sa mýli. Aj obaly od napolitánok alebo nejaké vreckovky škodia životnému prostrediu, takže by sme nemali vyhadzovať voľne do prírody nič. Či to je malé alebo veľké, na tom už nezáleží.

Meno autora/autorov

Katarína Plaštiaková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: