KAD v Novom Meste nad Váhom - študenti Gymnázia M.R.Štefánika zorganizovali vzdelávacie odpadové aktivity pre menšie deti

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Patrícia Beličková