Čistička odpadových vôd

Čitajte tiež

Čistička odpadových vôd

Tomáš Kalman, Annabella Katerinčinová, Matej Kaniak, Eva Cesnáriková, Monika Cesnáriková, Andreaj Habáň

ZŠ s MŠ Udiča

14 rokov

https://youtu.be/ZF8cJBn9P1E
Popis: Čistička odpadových vôd - verzus  príroda.

 

Meno autora/autorov

Tomáš Kalman, Annabella Katerinčinová, Matej Kaniak, Eva Cesnáriková, Monika Cesnáriková, Andreaj Habáň

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: