Odpad, odpad, odpad... a čo ľudia?

Čitajte tiež

Separácia v obci Hatné.

Meno autora/autorov

Tamara Omámiková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: