Odpad náš každodenný

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Chceš sa zbaviť odpadu ? Počkaj na tmu a potom nájdi najbližšie vhodné miesto v obci, kde ho odhodíš. Veď čo na tom, že máme nádoby na triedený odpad po celej obci a zberný dvor na drobný domový odpad. Kto by tam chodil?! Tma ťa, človeče, neprezradí.
 

Meno autora/autorov

Katarína Matušíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: