Dnes mám rande so svojím mestom odpadkov-Bratislava

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Fotografia zachytáva okolie Bratislavy -Rača.
Chcel som poukázať na to, že okolie Bratislavy a mesto sú plné odpadkov a toto mesto sa pomaly mení na veľké smetisko.
 

Meno autora/autorov

Filip Polák

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: