Deň odpadov

Odpadkový dážď
Triedenie odpadu

Čitajte tiež


Odpadkový dážď

Ôsmaci na ZŠ Mládežnícka ukázali žiakom na prvom stupni, ako sa má triediť odpad.

 V škole žiaci vyprodukujú veľké množstvo odpadu. Plasty, papier, bioodpad, aj sklo. To všetko skončí po vyučovaní v košoch.

Mladí reportéri  sa rozhodli zapojiť do triedenia odpadu malé deti z prvého stupňa. Pripravili pre ne zážitkovo vzdelávací deň s názvom Deň odpadov. Pri tejto príležitosti dostala každá trieda na škole odpadový kôš na bioodpad. V škole ho vzniká veľké množstvo a vhadzuje sa do zmesového odpadu, ktorý je vyvážaný na skládku odpadu. Tam leží nevyužitý a namiesto toho, aby sa používal ďalej, jeho podstata zmizne v kope smetí.

Rozhodli sa triediť všetok bioodpad, aby znížili množstvo a aj hmotnosť odpadu, ktorý je odvážaný na skládku. Budú ho kompostovať v kompostéroch, ktoré vlastnoručne  vytvorili zo starých paliet. Vytvorený kompost budú používať v školskej záhradke ako hnojivo.

Deň začal v miestnosti školského klubu, kde zhromaždili všetkých tretiakov. Žiačky im ukázali prezentáciu o odpadoch. Viedli rozhovor o ich domácom triedení a snažili sa ukázať na chyby. Neskôr prišlo prekvapenie v podobe chodiacich škatúľ (symbolizovali kontajnery). Modrá, červená, zelená a žltá. Každá o sebe povedala, ktorý kontajner predstavuje a čo sa doň hádže. Potom vysypali na dlážku netriedený odpad a úlohou žiakov bolo vytriediť odpad do správnej škatule (kontajnera).

 Neskôr sa presunuli do tried, kde na žiakov čakali tvorivé dielne (výroba kŕmidiel pre vtáky z plastových fliaš), kreslenie našej budúcnosti, ak nezačneme triediť odpad, odpadkový chodníček, ktorý si vyskúšali naboso, rozpoznávanie odpadu so zaviazanými očami a nakoniec hľadanie pokladu, ktorý strážila odpadková múmia.

Žiakom sa dopoludnie veľmi páčilo a naučili sa správne triediť odpad. Snáď im nadšenie, s ktorým triedili v škole, vydrží aj doma a budú príkladom pre ich okolie.

Ďalšou aktivitou, s ktorou prišli mladí reportéri, bola návšteva triediacej linky v Púchove. Žiaci si vyskúšali triediť odpad. Bola to náročná práca, no veľmi poučná. Sami videli, čo všetko ľudia vhodia do separovaného odpadu. A nielen videli, ale aj cítili. Z odpadu sa šíril veľký zápach, lebo nie všetci plastový odpad po použití umývajú. Táto skúsenosť bola natoľko silná, že sa rozhodli organizovať pravidelné návštevy triediacej linky pre 8. a 9. ročník.

Článok pripravili Petra Kurtinová a Ema Ižvoltová, 8.A ZŠ Mládežnícka, Púchov

Meno autora/autorov: 
Ema Ižvoltová
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov