Ideme po stopách odpadu

Čitajte tiež


Takmer všetky školy zápasia s vysokou produkciou odpadu.  Avšak máloktorá škola sa venuje jeho triedeniu a tým aj ochrane životného prostredia. A aj v prípade, že odpad triedi, jeho ďalší zber a využite zostáva v nevedomosti.

Mladí reportéri zisťovali, čo sa deje s odpadom, ktorý sa vyprodukuje na gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Na každom z troch poschodí  sa nachádzajú dve výrazne označené žlté a modré kontajnery a v každej triede sa dá nájsť odpadkový kôš určený na plast. Napriek tomu oko reportérov zachytilo, že s vytriedeným odpadom sa nezachádza tak, ako by sa malo. Svoje zistenia konzultovali s Ing.  Soňou Tršovou, ktorá má na starosti technické zabezpečenie školy: „Zamestnanci, školníci, upratovačky sú kontrolovaní a inštruovaní, aby odpad správne triedili. Ak sa nájde iný materiál, ako napríklad sklo, zanesú ho do neďalekého odpadu.“ Taktiež sa  oddeľuje bioodpad aj stavebné hmoty, za ktoré sa samozrejme platí.

Je to naozaj tak?

Je pravdou, že odpad skončí tam, kde by mal? Pri rozhovore s pracovníčkou zodpovednou za triedenie odpadu sa mladí reportéri dozvedeli, že roztriedený odpad sa zmieša v jedno: „Odpad síce triedime, ale skončí v jednom kontajneri.“  

Keď túto správu poskytli pani Tršovej, okamžite ju vyvrátila: „O tomto prípade som počula od upratovačky či školníka.  Nepamätám si. Smetiari údajne nasypali vytriedený odpad do zmiešaného.“ Spomínaný  prípad nastal pred rokmi, ktorý sa však po následných kontrolách firmy zodpovednej za odber odpadu nepotvrdil. V danej firme pani Tršová telefonicky preverovala, či správne inštruujú pracovníkov, pretože jej na tom záleží.

Ako skvalitniť triedenie?

Pani Tršová sama navrhla  zlepšenie: „Uvažovala som o tom, aby sa počet kontajnerov zvýšil, ale zároveň dávam pozor, aby súčasné neboli preplnené.“  V komunálnom odpade sa občas objaví sklo a kovové obaly, ich množstvo nie je ale také, aby bolo nevyhnutné  dokúpiť špeciálne kontajnery.

Okrem iného pani inžinierka navrhuje obnovenie akcie spred piatich rokov, kedy študenti v rámci brannej výchovy zberali a triedili odpad v prírode. 

Meno autora/autorov: 
Dominika Pusztaiová, Nina Mokrá
Vek autora/autorov: 
17,17
Škola: 
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi