Anketa: Ako sa v Ihľanoch nakladá s odpadom

Oliver, nezamestnaný: Smeti hádžem tu, do kontajnera, ktorý je pristavený. Odsudzujem ľudí, čo hádžu odpadky do potoka. Vravím im, aby to nerobili. Keď si platím za kontajner, prečo by som smeti vyhadzoval do vody?
Milan, dôchodca: Odpad hádžem do kontajnera. Hádzanie smeti do potoka je zlé, ale keď je už kontajner už plný, tak kde sa to má potom vyhadzovať? Majú to riešiť poslanci a starosta.
Katarína, dôchodkyňa: Odpadky hádžem do kontajnera. Hádzať smeti do potoka, to je to najhoršie, s prepáčením, svinstvo.
Michal, žiak: Odpadky hádžem do kontajnera a aj plasty triedime. Hádzať smeti do potoka nie je správne.
Jaroslav, nezamestnaný: Smeti hádžem do kontajnera. Minulý rok som robil na obecnom a naša partia mala potok na starosti. Všetko som to tam upratoval, takže viem, čo to je.
Margita, dôchodkyňa: Odpad dávame tu, do konvy. Do potoka by sa to v žiadnom prípade nemalo.

Čitajte tiež

Vložil/a Lenka Hencelová dňa 31.03.2012

 Opýtali sme sa obyvateľov Ihlian, akým spôsobom sa zbavujú odpadu a čo si myslia o smeti, ktoré skončí v potoku.  

Autori: Adam Čížik, Lenka Hencelová, Stanislava Chlebová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Prečítajte si aj ďalšie články z exkurzie do Ihlian:

Obec si Rómovia čistia sami

Starosta Ihlian: Výchova ľudí je prvoradá

Chceme patriť medzi lepších?

Fotoreportáž: Najčistejšia rómska obec

Priložené obrázky
Oliver, nezamestnaný: Smeti hádžem tu, do kontajnera, ktorý je pristavený. Odsudzujem ľudí, čo hádžu odpadky do potoka. Vravím im, aby to nerobili. Keď si platím za kontajner, prečo by som smeti vyhadzoval do vody?
Milan, dôchodca: Odpad hádžem do kontajnera. Hádzanie smeti do potoka je zlé, ale keď je už kontajner už plný, tak kde sa to má potom vyhadzovať? Majú to riešiť poslanci a starosta.
Katarína, dôchodkyňa: Odpadky hádžem do kontajnera. Hádzať smeti do potoka, to je to najhoršie, s prepáčením, svinstvo.
Michal, žiak: Odpadky hádžem do kontajnera a aj plasty triedime. Hádzať smeti do potoka nie je správne.
Jaroslav, nezamestnaný: Smeti hádžem do kontajnera. Minulý rok som robil na obecnom a naša partia mala potok na starosti. Všetko som to tam upratoval, takže viem, čo to je.
Margita, dôchodkyňa: Odpad dávame tu, do konvy.  Do potoka by sa to v žiadnom prípade nemalo.