Plasty ako zložka odpadu

Lisovač plastov Zberného dvoru mesta Sereď
Skládka plastov pripravených na triedenie, Zberný dvor mesta Sereď
Roztriedené a zlisované plasty, Zberný dvor mesta Sereď

Čitajte tiež

Plasty tvoria 7% až 9% svetového odpadu. Prvýkrát boli objavené v 19. storočí a od jeho konca sa začali hromadne vyrábať.

Látky potrebné na ich zhotovenie získavame predovšetkým z ropy, zemného plynu a uhlia. Ich rozklad trvá vo voľnej prírode desiatky až stovky rokov, záleží hlavne od druhu plastového odpadu. Rozklad takej žuvačky trvá napr. 5 rokov, zatiaľ čo obľúbené PET fľaše a igelitové vrecká sa v prírode rozkladajú 550 rokov. Ak sa však plastové odpady nachádzajú na objemných divokých skládkach, čas ich rozloženia sa môže niekoľkonásobne predĺžiť. Triedenie odpadov znižuje ekonomické a ekologické dopady odpadového hospodárstva na spoločnosť a je preto veľmi dôležité pre náš život a našu budúcnosť. Plasty sa tak stali nenahraditeľnou súčasťou každodenného života človeka. 

V Seredi a v jej okolí sa nachádza hneď niekoľko podnikov na výrobu plastu a spracovania plastového odpadu (PCP Invest v Seredi, DIPEX spol. s.r.o v Šoporni, Termoplast Sereď, COURBIS s.r.o Sereď, Plastoplan SK s.r.o Sereď, GR s.r.o Galanta atď). Zber plastov prebieha v Seredi každú stredu. Následne sa triedia na zbernom dvore podľa farieb, režú sa a lisujú sa do balíkov alebo sa z nich vyrába plastová drť. Vzniknutý plastový produkt si odvážajú podniky na ďalšie spracovanie. Mesačne sa v Seredi vyzbiera necelá tona plastu. Ich výslednou recykláciou môžeme získať rôzne výrobky z gumy, rôzne polotovary ako napríklad výplň do bundy, chodníky na detské ihriská, pneumatiky alebo bazény a ich opätovným využitím aspoň z časti chrániť životné prostredie.


Meno autora/autorov

Natália Balážová, Viktória Balogová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: