Nebezpečný odpad

Čitajte tiež

Meno autora/autorov

Nataša Hančariková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: