Láska v odpade

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Matka Tereza povedala o chlebe: „Mnoho ľudí na svete zúfalo túži po kúsku chleba, ale omnoho viac je tých, čo zúfalo túžia po malom kúsku lásky."  A tu je príbeh chleba, ktorý zatúžil po malom kúsku ľudskej lásky.

Meno autora/autorov

Bruno Jakubov

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: