Odpad nepatrí do prírody

Autor: Miroslav Ján Paholek

Čitajte tiež

Príroda zaplnená odpadom či šíriaci sa zápach z pohodenej kopy odpadkov mnohých prekvapí i naplní odporom. Obec Kameničany už dlhé roky zápasí s nelegálnym odpadom a čiernymi skládkami.

Ich počet každým rokom narastá. Niektorí obyvatelia si neuvedomujú , že znečisťovaním svojho životného prostredia poškodzujú sami seba. V tejto obci vznikajú nežiaduce smetiská väčšinou  mimo obytnej zóny, v trávnatej časti pri Váhu. I keď je to ďalej od dediny, je to nebezpečnejšie, lebo neďaleko sa nachádza tečúca rieka a jej najbližšie okolie patrí k tým častiam prírody, ktoré musíme obzvlášť chrániť. Nachádzajú tu domov mnohé ryby, vtáky, hmyz, rastliny. I ľudia si tu chcú oddýchnuť, ale miesto príjemného prostredia nájdu staré pneumatiky, pet fľaše, ba i hrdzavú chladničku.

Mladí reportéri sa pokúsili zachytiť názory občanov. Kládli otázky viacerým náhodným chodcom a možno práve pôvodcom týchto skládok.

,Čo myslíte, prečo vznikajú nelegálne skládky vo vašej obci ?“ spýtali sa  staršieho pána, ktorého stretli pri jednej zo skládok. ,,Ľudia musia za odpad, ktorý nie je komunálny napr. stavebný, nadrozmerný, naviac platiť, preto ho potajomky vyvezú sami.“

Nelegálne skládky pôsobia na životné prostredie veľmi zle, pôsobia ako pasca pre mnohé živočíšne druhy, medzi ľuďmi rozširujú alergény, sú neestetické, môžu znečistiť spodnú vodu. Ako bude vyzerať stav prírody a životného prostredia o niekoľko rokov? Treba len dúfať, že ľudia si konečne začnú uvedomovať , že žiadny odpad do prírody nepatri.

Nakoniec sa k tomu vyjadril aj starosta pán Igor Daško: ,,V našej obci existujú čierne skládky, máme ich tu niekoľko. Kamery pri nich nemáme, ukradli by ich, alebo by skládka vznikla na inom mieste.“

Na otázku Mladých reportérov, čo obec robí pre ich odstránenie, pán Daško uviedol: ,,Snažíme sa niekoľkokrát ročne vyčistiť aspoň tie miesta ,ktoré najviac prekážajú ,ale je to drahá záležitosť. Likvidácia menšej skládky môže naše spoločné financie v obecnej pokladnici obrať až o 2500 eur. Tieto peniaze však potrebujeme na fungovanie obce.“

 Aká je nádej, že sa ľudia polepšia? Staršia generácia celkom nechápe škodlivosť tohto konania či po stránke ekologickej, alebo finančnej .Vkladať nádej treba do mladých ľudí. Je nutné, aby sa s výchovou začalo už v škôlke, vysvetľovať rodičom, že oni sú príkladom pre svoje deti. Ako konajú rodičia, tak budú konať i deti.

Situácia v Kameničanoch je alarmujúca, znečisťovanie prírody pretrváva. I keď si mnohí myslia, že skládka odpadu v prírode je maličkosť, môže mať ďalekosiahle následky. Okrem dopadu na životné prostredie môže viesť k ľahostajnosti, k strate hrdosti na svoj región, na Slovensko.


Meno autora/autorov

Filip Fürsten, Tomáš Valušiak, Miroslav Ján Paholek

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: