Koleso odpadu

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých druhov odpadu musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! Taj je to aj v prípade moje fotografie s názvom koleso odpadu.

Meno autora/autorov

Zuzana Kováčová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: