Smetisko pri kontajneroch v Sládkovičove

Obyvatelia obce Sládkovičovo znečisťujú svoje životné prostredie odpadom, ktorý patrí do zberného kontajnera, alebo na zberný dvor.

Čitajte tiež

Obyvatelia obce Sládkovičovo znečisťujú svoje životné prostredie odpadom, ktorý patrí do zberného kontajnera, alebo na zberný dvor.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Odpadkové koše v obci Sládkovičovo slúžia na komunálny odpad, no aj napriek tomu často zívajú prázdnotou. Obyvatelia obce nehádžu smeti do kontajnerov a neodvážajú do zberných dvorov, ale nimi znečisťujú prostredie a znižujú tak kvalitu svojho života.

Zvýšenú pozornosť je preto potrebné nasmerovať na nakladanie s komunálnym a iným odpadom v obciach, a tak znížiť nepriaznivý dopad na životné prostredie a miestne obyvateľstvo.

 

Meno autora/autorov

Laura Krišková, Anna Kuštárová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ M. Tareka Abrahám

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Znečisťovanie obce odpadom vedie k  zníženiu kvality života a zdravia  obyvateľov. Dôležité je preto znižovať produkciu odpadov pomocou redukcie, recyklácie a opätovného používania.