Uväznený

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Na Slovensku skončí  vyše 80 percent. odpadu na skládkach alebo v spaľovni. Zoberme si príklad zo Švédska, kde je to len 1 percento.

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: