Pred očami sa nám zazelenalo – Zelený priestor
Zelený priestor

Pred očami sa nám zazelenalo – Zelený priestor

Čitajte tiež


Zelený priestor

Voňavé bylinky, malé záhradky a zelené stromy sa v centre mesta už často nevidia. 11 SDG cieľ ktorý hovorí o Udržateľných mestách a obciach našiel svoje uplatnenie aj v mysliach ľudí z komunitného centra Priestor. Znečistený a zabudnutý roh ulice zmenili na Zelený Priestor. Podľa slov Mirky Sabovej Dudášovej je KC Priestor, nielen fyzický, ale aj mentálny priestor na inšpirovanie sa a získanie novej sily. A inšpirácia na tvorbu sa výborne čerpá najmä vonku. Práve preto vznikol Zelený Priestor. O ceste k dobrovoľnícky vytvorenému kúsku zelene v našom meste nám Mirka porozpráva v dnešnom rozhovore.

Čo je to Priestor?

KC Priestor je komunitné centrum, ktoré je otvorené pre všetkých. Môžu sa tam stretávať po škole alebo po práci, môžu tam pracovať a vymýšlať rôzne projekty pre mesto Sereď.  Taktiež Priestor ponúka inšpirácie a rady, či už kvôli svojim projektom alebo kvôli osobnému životu.

Ako vznikol zelený Priestor?

Okrem konzultácií robíme aj diskusie, debaty a naše kultúrne podujatia, takže potrebujeme, aby ľudia prišli priamo k nám do centra. Hlavne počas leta bol problém dostať ľudí dovnútra, keďže ľudia prirodzene chceli tráviť čas vonku. Druhý dôvod bol, že tento zelený Priestor je vedľa budovy, v ktorej sídlime ako KC Priestor. Videli sme, že je zanedbaný, skladuje sa tu odpad, zeleň je vyschnutá a plesnivá. Takže sme sa rozhodli, že spojíme príjemné s užitočným. Tento Priestor poslúži nie len nám na naše podujatia, ale ľudia si sem môžu prísť len posedieť a zasadiť si svoje bylinky.

 

Koho to bol nápad?

Môj.[smiech]

Kto vás podporil?

Veľmi nás podporila komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia v Seredi, ktorej sa tento nápad veľmi páčil. Pán primátor nám dal súhlas na realizáciu a, samozrejme, by sa to nezaobišlo bez dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli aj z odborného pohľadu. Frederika Fačkovcová z pohľadu architektúry a rozmiestnenia a Lucka Fidlerová nám zase pomohla so zeleňou a vecami, ktoré s tým súvisia. Nadácia Orange nám poskytla financie, bez ktorých by sa to prirodzene nezaobišlo. Podpora od Pizzerie AB nám zabezpečila občerstvenie.

Ako dlho trvalo vytvorenie Zeleného Priestoru?

S písaním projektov a zháňaním financií sú to asi štyri alebo päť mesiacov.

V čom  ste "eko" v Zelenom Priestore?

Všetok „nábytok“ je vytvorený z odpadu zo stavebnín, čím sú palety. Vyzbierali sme veľmi veľa odpadu a Frederika Fačkovcová ho potom nakreslila na OSB dosku. Zachytila tam spôsoby, akými by sa dalo predísť tomu, aby sme tu za rok opäť nemuseli zbierať ďaľších 30 vriec odpadu. Mňa veľmi prekvapilo to, že napriek tomu že sme v centre mesta, ľudia sú ochotní normálne vyhodiť svoje odpadkové vrecia medzi kríky. Hlavne, keď päťdesiat metrov odtiaľto sú odpadkové koše.

Čo bolo najťažšie na tomto projekte?

Získať schválenie od mesta a potvrdenie o tom, že tu môžeme niečo nové vybudovať, bolo náročnejšie, ako sme si zo začiatku mysleli. Takisto získať dostatočné množstvo dobrovoľníkov a dostatočné množstvo dobrovoľníckych odpracovaných hodín. Bola tu veľmi znečistená pôda, museli sme jej vyhodiť veľmi veľa a potom sem ďalšiu kupovať a dovážať. Bolo v nej rozložených tak veľa plastov, že sa nedali oddeliť od pôdy.

Aké sú plány do budúcna?

V podstate všetko záleží od toho, aké bude počasie. Ak nám bude priať počasie, tak tu bude niekoľko podujatí, buď kultúrnych, alebo diskusných. Konkrétne 16. novembra sa plánuje Etno večer, takže pokiaľ bude pekné počasie, tak jedna z častí bude aj v Zelenom Priestore. Na jar začneme druhou fázou rekoštrukcie. Spravíme tu drevené chodníky a ešte dokončíme nejaké ďalšie veci.

Koľko dobrovoľníkov tu bolo a odkiaľ?

Všetci boli zo Serede a z okolia. Vlastne všetci ľudia, ktorých som už spomenula, ale aj ďalší odhodlaní ľudia spraviť z tohto kúska zeme krajší priestor, napríklad pôvabné bonsajky z pôvodných zanedbaných tují spravila Danka Matušková, fotografka zo Serede, bruchá nám pravidelne plnila Terezka Tomčányiová z Pizzerie AB. Ďakujeme ale aj ďalším, väčšinou mladým ľuďom, dobrovoľníkom z KC PRIESTOR a z Mladej Serede. Dokopy na tom makalo intenzívne päť ľudí, celkovo asi dvadsať dobrovoľníkov. Pomohlo nám ale aj takmer sto detí zo ZŠ Fándlyho v Seredi, ktoré tu počas jedného dňa maľovali, sadili, hrabali lístie.

Hlavná myšlienka?

Zrekonštruovať priestor, ktorý bol zanedbaný a ukázať ľuďom, že sa treba starať o zeleň a nevyhadzovať do nej odpad. A samozrejme ukázať ľuďom, že sa môžu stretávať v takýchto priestoroch, či už na nejakých organizovaných podujatiach, alebo len tak. Snažili sme sa ukázať aj to, že v Seredi môžu vznikať priestory z odpadového materiálu a nie je to vôbec ťažké, ak sa stretne tá správna partia ľudí.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Viac informácií o KC Priestor nájdete tu: https://www.kcpriestor.sk/

 
Meno autora/autorov: 
Ema Mančíková, Eva Mančíková