Kde je voda?

V zátoke Váhu pri obci Udiča rybárov a korčuliarov nahradili odpadky.

Čitajte tiež

V zátoke Váhu pri obci Udiča rybárov a korčuliarov nahradili odpadky.

Reportážny kontext/riešenie problému:

V minulosti bola zátoka cez zimu obvyklým miestom pre korčuliarov a cez leto pre rybárov. Za posledných niekoľko rokov však hladina vody poklesla a miesto relaxu sa zmenilo na bahnitý breh s množstvom naplavených odpadkov. 

Úbytok a znečistenie vôd je v tomto čase závažným problémom, spôsobeným najrôznejšímy vplyvmi. Či zmenami podnebia alebo zásahom do toku riek.

Meno autora/autorov

Nina Justusová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Úbytok vody, znečisťovanie riek a nedostatok pitnej vody je veľkým globálnym problémom tejto doby.