Prejav mi, prosím, úctu!

Čitajte tiež

Keby nebolo vody, nebol by život. Hľadáme vodu na iných planétach slnečnej sústavy, ale niekedy si nedokážeme vážiť vodu, ktorá nám tečie doslova pod nosom. Kolačanský potok je jeden z dvoch vodných zdrojov mesta Nová Dubnica. Oba potoky, ktoré cez mesto pretekajú, však majú veľké problémy s odpadom a s odčerpávaním vody pre zavlažovanie záhrad. Ich hladina sa rekordne znižuje. Stratí toto mesto o pár rokov svoje jediné dva vodné toky? Treba upozorniť na tento problém! 

Meno autora/autorov

Jakub Benčo, Peter Vavrinec

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Reportáž rieši problém vody a vodných zdrojov nielen z hľadiska ich znečisťovania, ale aj z hľadiska strácania sa vody v prírode. Video načrtáva aj problém v rámci kompetetných inštitúcii, ktoré sa majú sústrediť na čistotu vodných zdrojov.