Malý krok - veľká zmena

Stredobod pozornosti? Kto by ním nechcel byť. Naše mesto – Považská Bystrica - nie je výnimkou. Priamo v jeho strede priťahuje pozornosť veľkou verejnou SKLÁDKOU. Ale náš ANT- team sa rozhodol malými krokmi prispieť k veľkej zmene.
Ľahostajnosť človeka zožiera prírodu. Na zasypaných miestach zeleň nebude. Kamienky zaťažia pôdu, soľ naviaže vodu. Kamienkový posyp patrí na chodník.
Drzosť a lenivosť ľudí nepozná hraníc. Elektroodpad patrí na zberný dvor alebo do separačných nádob.
Bezohľadná starostlivosť – škodiaca všetkým. Prispeli k bezpečnosti ľudí, ale ochudobnili prírodu. Čo tak vysadiť v blízkosti nové dva stromy?
Nevšímavosť s náznakmi Alzheimerovej choroby. Sme „zahryznutí“ do seba a nevšímame si, čo sa deje a stráca okolo nás.
Nad neporiadkom nezalamujme rukami. Stačí malá prechádzka s rukavicou a vrecom. Môžeme zbierať sami alebo sa zapojiť do spoločnej akcie.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Aneta Šupolíková, Anna Šujaková, Terézia Kocianová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ sv. Augustína
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Poukazujeme na stály nedostatok vedomia nakladania s odpadmi, nevhodný stav námestia v našom meste, ľahostajný prístup niektorých ľudí, likvidácia zelene bez ďalšej výsadby.