K problémom otočení chrbtom

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Odpad je v súčastnosti veľkým nepriateľom našej Zeme, či už z hľadiska znečistenia alebo estetiky. Niektorí si to uvedomujú a snažia sa situáciu zlepšiť. No ako, keď iní sú stále otočení chrbtom a tento problém ignorujú? Doma si po jedle každý svoj jedálenský stôl uprace, tak prečo je to na verejnom priestranstve taký problém?

(Fotografia bola nasnímaná v Spišskej Novej Vsi, pešia zóna okolo rieky Hornád)

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja musíme v prvom rade začať od seba. Tak ako každá čierna skládka začína jedným odpadkom od jednej osoby, rovnako aj každý jeden z nás tvorí podmienky pre život budúcich generácií a stav našej planéty. Ak nebudeme mať všetci rovnaký cieľ, ktorí chceme spoločne dosiahnuť, úsilie menších skupín výjde nazmar.