Drienov vs. spaľovňa odpadu

Čitajte tiež

Plánovaná výstavba spaľovne komunálneho odpadu v oblasti Drienov vyvolala rozruch medzi miestnymi obyvateľmi. Napriek ekonomickým prínosom sa obavy z možného znečistenia ovzdušia, vody a pôdy stali dominujúcimi. Odborníci odporúčajú alternatívne riešenia. Proti výstavbe sa postavili aj obyvatelia okolitých dedín, ako sú Petrovany a Ličartovce. No kto vie, ako tento súboj skončí...

Meno autora/autorov

Emília Sopková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ak by sa v Drienove postavila spomínaná spaľovňa odpadu, jej výpody plynov by ovplyvnili ovzdšie nielen Drienova, ale aj Petrovian či Ličatroviec. Zároveň by sa tým znečistila voda - Torysa, ktorá preteká neďaleko dotknutých dedín.