Pod kameňmi

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Pod kameňmi sa skrýva nielen život v podobe živočíchov, ale často aj skrytý odpad. Niektorým ľuďom možno vyhovuje, že ho nevidia. No živočíchom ničí ich prostredie. Často im však nezostáva nič iné, ako zmieriť sa s danou situáciou a s odpadom musia spolunažívať. 

Fotografia vznikla v Novej Dubnici, pri Kolačanskom potoku. 

Meno autora/autorov

Jakub Benčo

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Život na pevnine - to je jeden bod z Agendy 2030. Fotografia zobrazuje plaza, ktorého život je obmedzený kvôli odpadu.