Človek vs. Príroda - kto z koho...?

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

S odpadom, ktorý ľudia vyprodukujú a vynesú z mesta, sa  príroda snaží vysporiadať a premeniť ho na jej súčasť. Dokedy však bude naša Zem zvládať pohlcovať a rozkladať tento odpad a kedy sa rola obráti a odpad pohltí našu planétu?

(Fotografia bola nasnímaná v okolí Spišskej Novej Vsi)

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Človek unavený mestským životom odchádza do prírody, aby v nej načerpal novú duševnú energiu i telenú silu. Prináša so sebou výdobytky moderného života, ktoré sa však po použití stávajú odpadom a záťažou pre prírodu. Možnosť čerpať energiu v lone prírody zvyšuje kvalitu života človeka, no človek si túto kvalitu znečisťovaním prírody vedome znižuje.